Tekstil Mühendisleri Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

TMO

Tekstil Mühendisleri Odası (TMO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde yer alan ve Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Kanunlarımıza göre üniversitelerin TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ve DERİ MÜHENDİSLİĞİ bölümlerinden mezun olmuş diploma sahibi kişiler ülkemiz sınırları içinde mesleğini icra ve mesleki unvanını kullanma hakkını, Tekstil Mühendisleri Odasına üye olup sicil numarası alarak elde ederler.

Tekstil Mühendisleri Odası;

Tekstil sanayisinin ulusal ve toplumsal çıkarlara uygun yönde gelişmesi, üretimin artırılması ve mesleğin gelişmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yapar ve önerilerde bulunur,

Tekstil sanayisi alanında teknik ve bilimsel araştırmalar yapar ve bunları üyeleri ve sanayi yararına sunar,

Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü norm, teknik şartname, tip sözleşme, rapor vb. gibi teknik belgeler hazırlar, inceler ve uygulanmasını denetler,

Tekstil sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite belgesi, yeterlilik belgesi verir, ara denetimler yapar,

Tekstil Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yapar, istenilen nitelik ve nicelikte Tekstil Mühendisinin yetişmesine yardımcı olur ve önerilerde bulunur,

İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Tekstil sanayisi için gerek duyulan personeli eğitir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ verir,

Üyelerinin vasıflarına dayalı “Uzmanlık Sicil Dosyaları” tutar ve ‘Bilirkişi’ olarak talep eden kuruluşa önerir,

Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

Tekstil Mühendisliği hizmetleri ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları yapar, belgeleri toplar, standartlar hazırlar ve hazırlananlar ile ilgili görüş bildirir.

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI GÜNEY BÖLGE ŞUBE

Güney Bölge Şube, Tekstil Mühendisleri Odasının mevcut İzmir Merkez Şube, İstanbul Şube, Bursa Şube ve Denizli Şubelerine ilave olarak 15. Dönem Yönetim Kurulu Kararıyla Mayıs 2020 tarihinde Gaziantep merkezli olarak faaliyete başlamıştır. Şube bünyesinde Gaziantep ile birlikte alfabetik sırayla Adana, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye İlleri bulunmakta olup şube illeri Tekstil Sektörünün istihdam, üretim ve ihracat vb. açılardan yoğun faaliyette olduğu illerdir.

Şubenin faaliyet alanında bulunan ve ülkenin önde gelen bazı üniversitelerinde lisans ve üstü düzeyde eğitim veren Tekstil Mühendisliği Bölümleri olup söz konusu bölümler; kuruluş tarihi itibariyle Çukurova Üniversitesi (1990), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (1996), Erciyes Üniversitesi (1996) Gaziantep Üniversitesi (1998) ve Adıyaman Üniversitesi (2018) Tekstil Mühendisliği Bölümleridir.

Güney Bölge Şube, faaliyet alanındaki tüm Tekstil Mühendisliği Bölümleri ile Tekstil-Konfeksiyon alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler, özel-tüzel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sektör ve toplum nezdinde Tekstil Mühendisliği algısının yükseltilmesine ve tercih edilen meslekler arasında ilk sıralara ulaşmasına, ülke için istihdam ve ihracat oranları dikkate alındığında en önemli iş kollarından biri olan Tekstil-Konfeksiyon alanında mesleğin, çalışanların ve sektörün gelişmesine ve üyelerinin haklarının korunmasına yönelik her türlü faaliyeti benimsemiş bir mesleki kuruluştur.

Söz konusu amaçlar doğrultusunda şubemiz ile işbirliği yaparak şubemize katkı sağlayan, ‘Doku’ Kumaş Tasarım Yarışması’nın fikir aşamasından son aşamasına kadar en iyi ve en doğruyu hedefleyerek oluşturduğumuz taslak ve akabinde sunduğumuz önerileri benimseyerek Tekstil Mühendislerine olan inancı ve güveni ortaya koyan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Fikret Kileci ve yarışma düzenleme kuruluna sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve yarışmanın önümüzdeki dönemlerde de başarılı bir şekilde devam etmesini dileriz.

Seval UYANIK
Güney Bölge Şube Başkanı