Hakkımızda

Hakkımızda

GAİB

Türkiye’nin en büyük altıncı ihracat şehri olan Gaziantep’te bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 1984 yılından beri bölge ihracatçılarına hizmet sunmakta; ihracatçılar arasında mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamak, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek, ihracatçının yaşamış olduğu ekonomik ve bürokratik sorunların çözümünde yardımcı olmak amaçlarıyla faaliyetlerini yürütmektedir. İhracatın artırılması ve özendirilmesi maksadıyla birçok faaliyete imza atılmakta, başta eğitim faaliyetleri ve seminerler olmak üzere, çeşitli konularda yapılan bilgilendirme ve istişare toplantıları ile bölge ihracatının bir adım ileri taşınması amaçlanmaktadır.


GAİB, farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört ayrı İhracatçı Birliği’nin tek çatı altında, diğer bir deyişle tek Genel Sekreterlik bünyesinde toplanmasıyla meydana gelmiştir. Bölgenin her geçen yıl ivme kazanan ihracatı 2022 yılında 2021 yılına göre %5,4 artış sağlamış ve 248 ülkeye toplam 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarlık ihracat kaydedilmiştir. 2022 yılında Gaziantep’ten ise 2021 yılına göre %4,2 bir artışla 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleşmiştir.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması

GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GATHİB)

GAİB bünyesindeki dört Birlikten biri olarak 1989 yılında faaliyetlerine başlayan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), günümüzde ülkemizin sektördeki ihracatının %22’sinden fazlasını gerçekleştiren 10.000’i aşkın tekstil ihracatçısını temsil eden köklü bir kurumdur.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, üyelerinden aldığı güçle birçok faaliyete imza atmakta ve her geçen gün sektörün gelişimine daha fazla katkı sağlamaya devam etmektedir. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, “insan” faktörünün en değerli kaynak olduğu bilinci ile, Ar-Ge’yi, inovasyonu, tasarımı ve markalaşmayı önceleyen vizyonu çerçevesinde ülkemizin insan kaynağına yatırım yapan çok sayıda faaliyete imza atmaktadır.

  • İhracatla yeni tanışan üyelerimize destek sağlamak ve hali hazırda ihracat yapan firmalarımızın bilgi ve birikimlerini arttırmalarını sağlamak amacıyla çeşitli konularda düzenlenen eğitim programları, seminerler, bilgilendirme ve istişare toplantıları,
  • Tekstil mühendisliği algısının geliştirilmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilerin alan tecrübesinin artırılması yoluyla tekstil sektörünün güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar,
  • Türk tekstilinin görünürlüğünün artması amacıyla gerçekleştirilen uluslararası fuar katılımları ve ziyaretleri,
  • İhracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla düzenlenen ticaret heyeti organizasyonları,
  • Türk tekstilinin dış pazarlardaki etkinliğinin ve temsiliyetinin artırılması amacıyla uluslararası tekstil kuruluşlarına üyelikler ve destekler gibi faaliyetlerle ülkemize ve sektörüne katkı sağlamaya devam etmektedir.

Başkanın Mesajı

“Mükemmellik olağanüstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde edilir.” diyor bir düşünür. Gerçekten, tarih boyunca insanlığın ortaya koyduğu en mükemmel buluşların temelinde aslında basitlik ve basit girdiler vardır. Mesela Eyfel Kulesi’ni bir metal yığını olmaktan kurtaran veya Ayasofya’yı bir taş ve çamur kümesinden veya sıradan bir binadan ayıran şey, “sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapma” olgusudur. Bu olgunun temelinde yatan kavram ise tasarımdır.


Tasarım, hayatımızın her alanındadır. Yaptığımız işlerin, günlük hayatta attığımız her adımın içinde aslında tasarım vardır. Günümüzde önemli şirketlerin CEO’ları arasında özellikle endüstriyel tasarımcılara daha sık rastlanmasına şaşırmamak gerek. Çünkü günümüz dünyasında ancak ürünlerini, iş süreçlerini, ilişkinlerini ve bağlantılarını, kısacası işine dair her detayı doğru tasarlayan işletmeler uzun vadede varlığını sürdürebilmektedir. Hal işletmeler için böyle iken, makro ölçekte sektörler ve hatta ülkeler de tasarım ekosistemini geliştirebildikleri ölçüde geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmektedirler.


Biz de Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak, bu düşünceler ve ülkemizin sahip olduğu potansiyele duyduğumuz güvenle, ülkemizin ve tekstil sektörümüzün tasarım ekosistemine katkı sağlamak istedik ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nı hayata geçirdik. İnanıyoruz ki gençlerimizin tasarım fikirleri, sektörümüzün geleceğine ışık tutacak; biz de bu sürece “Doku” kanalıyla şahitlik edeceğiz.


A. Fikret KİLECİ

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Doku Kumaş Tasarım Yarışması
Doku Kumaş Tasarım Yarışması